Jdi na obsah Jdi na menu

Pokyny rodičům

2. 12. 2015

Mateřská škola Horní Kruty, okres Kolín

IČO 750 34 344

_____________________________________________________________________

Pokyny rodičům

pro přijímání dětí do Mateřské školy v Horních Krutech

_____________________________________________________________________

Do MŠ se přijímají děti ve věku zpravidla od 3 do 6 - 7 let, nejdříve však děti

od 2 let. Děti jsou přijímány jen na základě písemného doporučení dětského

lékaře.

Zápis do MŠ se koná v období od 2.5 do 16.5. Při zápisu dítěte do MŠ

předloží rodič (zákonný zástupce) dítěte svůj občanský průkaz a rodný list

dítěte.

Rodiče jsou zodpovědní za to, že předají dítě do MŠ zdravé.

Zjistí-li se u dítěte příznak nemoci během dne, vyrozumí škola rodiče, aby

mohli včas zajistit vyšetření dítěte dětským lékařem.

Vyskytne-li se v rodině nebo v nejbližším okolí dítěte přenosná choroba

nebo podezření z takové choroby, onemocní-li dítě samo nebo onemocní-li

někdo z osob, se kterými se dítě stýkalo, přenosnou nemocí, jsou rodiče

povinni podat ředitelství MŠ zprávu.

 

Děti odvádějí z MŠ rodiče. Pokud rodiče souhlasí, aby děti odváděli z MŠ

jiní dospělí nebo starší sourozenci, odevzdají o tom ředitelství MŠ písemné

prohlášení. Tímto prohlášením přebírají veškerou zodpovědnost za

bezpečnost dítěte od doby, kdy pověřená osoba převezme dítě od

učitelky MŠ. Pozn. osoba způsobilá přivádět a odvádět dítě z MŠ

by měla být starší 18 let.

 

 

Tyto pokyny nabývají účinnosti od 1.9. 2017 a platí do odvolání.

 

V Horních Krutech dne 1.9.2017

Za MŠ Horní Kruty:

Radka Vedralová

ředitelka