Jdi na obsah Jdi na menu

Výroční zpráva o hospodaření MŠ 2017

18. 10. 2018

 

 

Mateřská škola Horní Kruty, okres Kolín

 

IČO 750 34 344

 

Horní Kruty 82 PSČ 281 46

Tel: 321 796 919 mob.776 200 553

e-mail: mshornikruty@seznam.cz

web stránky : www.mshornikruty.estranky.cz

 

 

 

Výroční zpráva o hospodaření

 

mateřské školy v roce  2017


 

Výroční zpráva o hospodaření MŠ a ŠJ v roce 2017


 

Provoz a činnost MŠ a ŠJ byla financována jednak zřizovatelem školy, tím je Obec Horní Kruty, který hradí investiční a provozní náklady, a jednak Krajským úřadem Středočeského kraje, který rozepisuje prostředky na neinvestiční výdaje (platy, odvody a věcné výdaje, vztahující se k předškolnímu vzdělávání) ve formě závazného rozpočtu školy.

 

Přehled výnosů a nákladů (v Kč)

 

Výnosy:

 

Dotace – obec 500000,00 Kč

Dotace MŠMT – KÚ Stč. Kraje – NIV celkem 1797567,00 Kč

Tržby z prodeje služeb (včetně HČ) 340948,00 Kč Zúčtování fondů 42986,77 Kč

Úroky z účtů 0,00 Kč

Výnosy celkem 2660850,77 Kč

 

Náklady:

Neinvestiční náklady – provozní (dot. obec, vč.potravin) 863283,77 Kč Neinvestiční náklady (dotace MŠMT) 1797567,00 Kč

Náklady celkem 2660850,77 Kč

 

Hospodářský výsledek 0,00 Kč

 


 

Zpráva o použití prostředků na DVPP v roce 2017

 

Název akce : Termín : Pořadatel : Cena :

Kurzovné

 

Tradiční svátky v MŠ 15.2.2017 VISK Nymburk 850,- Kč

Současná MŠ a její řízení 4.4.2017 VISK Nymburk 850,- Kč

Právní předpisy v roce 2018 30.11.2017 P. Zeman 500,- Kč

 

 

 

CELKEM : 2 200,- Kč

 

Částka použitá na akce DVPP: 2 200,- Kč

Zaplaceno z ONIV 0, - Kč

Proplaceno z provozu MŠ 2 200,- Kč

 

 

 

Výše uvedené akce vycházely z plánu sebevzdělávání a vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ.

Těchto akcí se zúčastnila p. ředitelka Radka Vedralová, p. učitelka Stanislava Hamplová a zastupující učitelka sl. Miloslava Jiráková.

 

Poznatky získané na těchto seminářích aplikujeme v praxi.

 

 

V Horních Krutech dne 30.8.2018

Vypracovala:

Radka Vedralová

ředitelka MŠ


 


 

Přílohy:

 

  1. Přehled - výnosy a náklady za rok 2017

  2. Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých MŠMT v roce 2017

  3. Čerpání rozpočtu k 31.12.2017

  4. Zpráva o použití prostředků na DVPP v roce 2017

 

 

Výroční zprávu o hospodaření MŠ a ŠJ v roce 2017 vypracovala :

 

Radka Vedralová

ředitelka MŠ

 

 

Tato výroční zpráva o hospodaření MŠ byla projednána na pracovní poradě za účasti všech pracovníků mateřské školy dne 31.8.2018 a předložena zřizovateli - Obci Horní Kruty dne 1.10.2018.

 

 

Za Obec Horní Kruty : Pavel Hošta

starosta obce

 

 

 

V Horních Krutech dne 30.8.2018

 

 

Rozdělovník:

 

Výtisk č. 1 – Obec Horní Kruty – zřizovatel MŠ

Výtisk č. 2 – Mateřská škola Horní Kruty

Výtisk č. 3 – fi. GEMINUS PRO s.r.o. / p. Ing. Prokopová /