Jdi na obsah Jdi na menu

Pokyny rodičům

2. 12. 2015

Mateřská škola Horní Kruty, okres Kolín

IČO   750 34 344

 

                Pokyny rodičům

pro přijímání dětí do Mateřské školy v Horních Krutech

 

Do MŠ se přijímají děti ve věku zpravidla od 3 do 6 - 7 let.Děti mladší 3 let jen na základě písemného doporučení dětského lékaře.

Zápis do MŠ se koná v měsíci dubnu popř. květnu. Při zápisu dítěte do MŠ předloží rodič (zákonný zástupce) dítěte svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Rodiče jsou zodpovědní za to, že předají dítě do MŠ zdravé.

Zjistí-li se u dítěte příznak nemoci během dne, vyrozumí škola rodiče, aby mohli včas zajistit vyšetření dítěte dětským lékařem.

Vyskytne-li se v rodině nebo v nejbližším okolí dítěte přenosná choroba nebo podezření z takové choroby, onemocní-li dítě samo nebo onemocní-li někdo z osob, se kterými se dítě stýkalo, přenosnou nemocí, jsou rodiče povinni podat ředitelství MŠ zprávu.

 

Děti odvádějí z MŠ rodiče. Pokud rodiče souhlasí, aby děti odváděli z MŠ jiní dospělí nebo starší sourozenci, odevzdají o tom ředitelství MŠ písemné prohlášení. Tímto prohlášením přebírají veškerou zodpovědnost za bezpečnost dítěte od doby, kdy pověřená osoba převezme dítě od pedagogické pracovnice. Pozn. osoba způsobilá přivádět a odvádět dítě z MŠ by měla být starší 18 let.

 

 

Tyto pokyny nabývají účinnosti od 1.9. 2015 a platí do odvolání.

 

V Horních Krutech dne 1.9.2015

                                                                     Za MŠ Horní Kruty:

                                                                     Radka Vedralová

                                                                     ředitelka