Jdi na obsah Jdi na menu

GDPR pověřenec

21. 6. 2018

GDPR ( General Data Protection Regulation ) je nařízení Evropské unie, které vstoupilo v účinnost 25.5.2018 s cílem zvýšit úroveň ochrany osobních údajů a posílit práva občanů Evropské unie v této oblasti. GDPR obecně reguluje zacházení s jakýmikoliv informacemi vztahujícími se k  identifikované nebo identifikovatelné osobě. Stanovuje povinnosti pro správce i zpracovatele údajů (včetně povinnosti hlásit jakékoliv incidenty v oblasti práce s osobními daty a jejich ochrany), definuje podmínky, za kterých mohou být takové údaje zpracovávány, stanovuje pro jejich zpracování řadu pravidel a dává subjektům těchto informací řadu práv – včetně práva „být zapomenut“. Zavádí také roli pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO, Data Protection Officer).

Tímto pověřencem byl pro naši MŠ jmenován Ing. Bc. Jiří Kubela, telefon + 420 725 980 725

 

e-mail: gdprposouzeni@outlook.cz